کانتینر ۱۳۹۶-۶-۲۵ ۱۰:۳۲:۰۶ +۰۰:۰۰

کانتینر

کانتینر باکس آهنی بسیار بزرگ است و قابلیت جابجایی و حمل دارد.و در دو نوع تولید می گردد.

کانتینر ۲۰ فوت , کانتینر ۴۰ فروت

کانتینرها از نظر نوع کاربری دارای انواع مختلفی هستند که هر کدام برای یک نوع خاص از کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد

کانتینر برای جابجایی کالا در تمام نقاط جهان مورد استفاده قرار می گیرد. این جابجایی محدود به شرح و یا کشور نمی شود و بیشتر اوقات از یک نقطه جهان به نقطه دیگر امکان پذیر می باشد استحکام کانتینر از مهمترین دلایل استفاده از آن برای جابجای می باشد

کانتینر بیشتر در دو ابعادتولید می گردد :

۱- کانتینر ۲۰ فوت

۲- کانتینر ۴۰ فوت

 

 

. امروزه حجم بسیار زیادی از کالاها از طریق کانتینر انجام می شود. و دلایل اصلی آن به شرح ذیل می‌باشد:

محافظت کالا در برابر حوادث طبیعی برف , باران , آفتاب ,
محافظت کالا در برابر سرقت در طول مسیر حمل
سهولت در تخلیه و بارگیری
تقسیم بندی راحتر محوله بارگیری شده

کانتینر در چند نوع موجود می باشد

کانتینر ۲۰ فوت ارتفاع معمولی

کانتینر ۴۰ فوت ارتفاع معمولی

کانتینر ۴۰ فوت ارتفاع بلند یا اصطلاحا HQ

کانتینر ۴۰ فوت سقف اوپن یا به اصطلاح سرباز

کانتینر ۲۰ فوت ارتفاع بلند یا اصطلاحا HQ

کانتینر ۲۰ فوت سقف اوپن یا به اصطلاح سرباز