کانکس بازیافت ۱۳۹۶-۶-۲۰ ۱۷:۰۸:۰۵ +۰۰:۰۰
مشاوره جهت خرید کانکس

کانکس بازیافت

کانکس بازیافت زباله
مشاوره جهت خرید کانکس

چرا کانکس بازیافت ؟

از کانکس بازیافت برای تفکیک زباله تر و خشک استفاده می شود این کانکس  شکل ظاهری متفاوتی نسب به بقیه کانکس ها دارد

کانکس بازیافت

از این محصول بیشتر شهرداریها برای جمع آوری زباله استفاده می کنند . کانکس بازیافت معمولا به دو بخش دریافت زباله تر و خشک به وسیله پارتیشن تقسیم می شود . ولی در حال حاضر کانکس صرفا برای استقرار نیرو

و قسمت انباشت زباله در بیرون و در داخل ظروف بزرگ نگهداری می شود . و داخل کانکس که دو بخش شده یک قسمت اداری و در قسمت دیگر کارهای دریافت زباله انجام می گیرد

کانکس بازیافتی بیشتر در عرض ۲/۴۰ استفاده میشود . علت این امر جابجایی راحت آن و ترافیکی نبودن این محصول است . نمای بیرونی این نوع از کانکس که با پی وی سی بیتشر خواهان دارد پوشیده میشود .براساس

پوشش خارجی کانکس بازیافتی قیمت کانکس بازیافتی تقییر می کند

کانکس بازیافتی از نظر شکل ظاهری در یک نوع وجود دارند و مشخصات خیلی متفاوتی نسبت به هم ندارند. عمده تغییرات آنها در دیواره بیرونی و درب و پنجره میباشد

مشخصات کانکس بازیافتی به شرح زیر است

۱- نمای بیرونی از پی وی سی یا ورق گالوانیزه

۲- درب و پنجره از پی وی سی یا آلومینیوم

امکانات کانکس بازیافتی بدین شرح است

۱- پارتیشن بندی برای تفکیک زباله و یا قسمت اداری

۲- پیش خوان برای دریافت و انتقال اجناس و غیره

۳- آبدارخانه یا سرویس در صورت درخواست و غیره

ابعاد کانکس بازیافتی

۱- کانکس بازیافتی      ۲/۴۰×۴

۲-کانکس بازیافتی      ۲/۴۰×۶

۳- کتانکس بازیافتی   ۲/۴۰×۸

قیمت کانکس بازیافتی با توجه به دیواره بیرونی و درب و پنجره متغییر می باشد

۱- قیمت کانکس بازیافتی ۲/۴۰×۶ با ورق ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

۲- قیمت کانکس بازیافتی ۲/۴۰×۴ با ورق ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال

موجو دی کانکس بازیافتی

فعلا صفر می باشد با پوزش از شما