کانکس مسکونی دست دوم

کانکس مسکونی دست دوم کانکس هایپر در ابعاد و اندازه گوناگون موجود می باشد با ما همراه باشید  تا قیمت کانکس مسکونی دست دوم  را به اطلاع شما عزیزان برسانیم

۱-                کانکس مسکونی در ابعاد ۱۲×۳

۲-               کانکس مسکونی در ابعاد ۶×۱۲

۳-               کانکس مسکونی در ابعاد ۱۲×۴/۸۰

۱-      با دو اتاق و یک آشپزخانه و حمام و دستشویی

۲-     با سه اتاق و دستشویی و حمام جدا گانه و آشپزخانه

۳-    با دو اتاق و یک آشپزخانه و حمام و دستشویی

در حد سلامت و نو  هر سه مورد

۱-         ۱۳۹۶

۲-        ۱۳۹۲

۳-       ۱۳۹۳

۱-   قیمت      ۱۲/۰۰۰/۰۰۰

۲-   قیمت      ۲۱/۵۰۰/۰۰۰

۳-  قیمت      ۱۷/۵۰۰/۰۰۰

به زودی