کانکس ویلایی دست دوم

انواع کانکس ویلایی دست دوم  و  کانکس دو طبقه کارکرده موجودی به شرح ذیل است

۱- کانکس ویلایی ۵۰ متری به ابعاد ۵×۱۰

۲- کانکس ویلایی ۷۲ متری به ابعاد ۶×۱۲

۳-کانکس دو طبقه ۳۰ متری به ابعاد ۲/۵×۶ در دو طبقه

۴-کانکس ویلایی تمام چوب ۱۰۰ متر

۱-  با یک اتاق و سرویس کامل

۲-  با دو اتاق و سرویس کامل

۳- سالنی

۴- تمام چوب  فول امکانات

کانکس ها  همگی در وضعیت صد در صد می باشند و فقط دو طبقه احتیج به کمی تعمییر دارد

۱-  ۱۳۹۵

۲-  ۱۳۹۶

۳-  ۱۳۹۴

۴- ۱۳۹۵

۱- قیمت کانکس ویلای دست دوم  ۵۰ متری  ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۲- قیمت کانکس ویلای دست دوم ۷۲ متری ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۳- قیمت کانکس دوطبقه دسته دوم  ۳۰متری ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۴-قیمت کانکس چوبی دست دوم ۱۰۰ متری ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون

 

 

به زودی