کانتینر ۱۳۹۶-۶-۱۵ ۱۵:۴۶:۰۳ +۰۰:۰۰

توضیحات

کانتینر ها در دو ابعاد : کانتینر ۲۰ فوت و کانتینر ۴۰ فوت می باشد 

کانتینر 20فوت

کانتینر ۲۰فوت

کانتینر به صورت مستعمل بوده و از خارج از کشور وارد می گرددند و متریال آن از ورق کورتکس می باشد

از کانتینر بیشتر برای جابجایی کالا و انبار استفاده می شود